Foto: Stefana Savić

Iz Saveta za štampu navode da i broj žalbi koje građani i institucije podnose samoregulatornom telu takođe iz godine u godinu raste, ali da, nažalost, i broj odluka Komisije za žalbe o prekršajima Kodeksa. U toku 2016. godine, od 82 razmatrane žalbe, samo u devet slučajeva Komisija je ocenila da nije bilo povrede Kodeksa.

Predstavnici Saveta za štampu tim povodom će u sredu 25. januara u Press centru UNS u Beogradu govoriti o najčešćim greškama koje mediji prave, o slučajevima o kojima je većina njih izveštavala ne poštujući profesionalne strandarde, žalbama koje su sami podnosili i najinteresantnijim odlukama Komisije za žalbe.