Foto: EPA/ZOLTAN GEREGELY KELEMEN

Kako je navedeno, odluka je doneta na osnovu člana 7. stav 3. Zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije. Sekretara Saveta imenuje i razrešava predsednik Republike Srbije. Sekretar Saveta po funkciji obavlja posao šefa Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti. Sekretar Saveta se stara o izvršavanju zaključaka Saveta i obavlja druge poslove koji su određeni poslovnikom i drugim aktima Saveta.

U biografiji Nebojše Stefanovića stoji da je završio Devetu beogradsku gimnaziju Mihajlo Petrović Alas i Fakultet za poslovne studije Džon Nezbit univerziteta, na kome je magistrirao 2011. godine, sa temom „Savremeni principi menadžmenta u lokalnoj samoupravi“. Mentorka mu je bila profesorka Ana Langović Milićević. Ubrzo je i doktorirao, sa Mićom Jovanovićem kao mentorom. Njegov doktorat proglašen je plagijatom posle analize profesora sa koledža Velike Britanije. Pohađao je i večernju školu Tonija Blera, smer Uloga medija u popravljanju imidža. Stefanović je po okončanju studija radio u privatnim firmama. Od 2004. do 2008. godine bio je direktor marketinga u preduzeću za spoljnu i unutrašnju trgovinu Interspeed d.o.o. Potom je bio finansijski direktor u preduzeću Jabuka d.o.o, koje je ubrzo propalo.

Stefanović je bio član Srpske radikalne stranke do raskola u toj partiji nastalog septembra 2008. godine. Tada sa drugim pristalicama Tomislava Nikolića osnovao Srpsku naprednu stranku. U toj stranci imao je funkcije potpredsednika i predsednika Glavnog odbora, kao i predsednika Gradskog odbora Beograd Srpske napredne stranke. Političku karijeru počeo je kao odbornik u skupštini Grada Beograda. Na toj poziciji bio je od 2004. do 2008. godine. Za narodnog poslanika je izabran na parlamentarnim izborima 2007. godine, kao član SRS. Vodio je Odbor za trgovinu i turizam Narodne skupštine Republike Srbije. Ponovo je izabran za narodnog poslanika, sada ispred Srpske napredne stranke. Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije je bio od jula 2012. do aprila 2014. godine. Obavljao je i funkcije predsednika Odbora za prava deteta i šefa delegacije Narodne skupštine u Interparlamentarnoj uniji. Stefanović trenutno obavlja funkciju ministra unutrašnjih poslova Srbije i potpredsednika Srpske napredne stranke.