Foto: FI/Jason Morrison

Izveštaj su sačinili nakon dvoipogodišnjeg projekta Jačanja kapaciteta Visokog saveta sudstva (VSS) i Državnog veća tužioca (DVT), vrednog dva miliona evra.

U izveštaju se ocenjuje da je ovakva situacija posledica neuspešnog pokušaja da se pomire dva sistema izbora – onog postojećeg pre početka rada Pravosudne akademije i novog, koji podrazumeva Pravosudnu akademiju.

Veoma mali broj svršenih polaznika Pravosudne akademije postaju sudije i tužioci i zato je dovedena u pitanje svrha njenog postojanja, navodi se u izveštaju.

U preporukama za prevazilaženje situacije se navodi da sistem izbora sudija i tužilaca mora počivati na principu zasluga, a predloženo je da izbor bude zasnovan na jedinstvenom pristupu preko Pravosudne akademije, pod rukovodstvom i nadzorom VSS i DVT.

U izveštaju se uzimaju u obzir i interesi sudijskih i tužilačkih pomoćnika, te se predlaže definitivni prelazak na novi sistem izbora uz prelazni period u kome bi na svakom konkursu bili zastupljeni i svršeni polaznici Pravosudne akademije i sudijski i tužilački pomoćnici u precizno određenom procentu.

U preporukama se zaključuje da je novi sistem izbora neizbežan, jer je usuglašen sa standardima EU i odražava njene najbolje prakse, navodi se u saopštenju Alumni kluba Pravosudne akademije.