Centar za međunarodnu javnu politiku organizuje danas u amfiteatru FPN predavanje Arnoa Gujona na temu “Humanost u 21. veku”. Tokom predavanja biće promovisana i njegova knjiga “Svi moji putevi vode ka Srbiji“. Nakon predavanja najavljen je i humanitarni koncert posvećen Kosovu i Metohiji, a istovremeno će biti prikupljana novčana pomoć za Srbe sa Kosova i Metohije.

Grupa studenata “Istup FPN” ističe da priča samog Arnoa Gujona, kao i istorija njegovog delovanja pokazuju karakter te humanosti i njenu selektivnost.

“Njegovo skorašnje pojavljivanje u medijima je uzburkalo srpsku javnost, a najnoviji uvidi u njegovu prošlost dovode u sumnju njegove altruističke motive. Fakultet političkih nauka se nije oglašavao po ovom pitanju, već je otvaranjem svojih vrata Gujonu, još jednom pokazao da ne vodi računa o svojim studentima i vrednostima za koje se zalaže”, navodi se u saopštenju studenata.

Gujon je, navode, u svojim javnim nastupima u Francuskoj više puta govorio o opasnosti od Islama po „belu“ i hrišćansku Francusku, što je bilo upereno protiv muslimana generalno – izgradnje džamija, čak i arapske kuhinje, a ne islamskih fundamentalista.

„Kao kandidat za predsedničke izbore 2012. ispred ksenofobne grupacije Identitetski blok, rekao je: „Islam je nepomirljiv sa Republikom i sa vrednostima naše evropske civilizacije. Postoji samo jedno rešenje: njihovo postepeno vraćanje u svoje zemlje.“ Ovakve stavove dele i neki ljudi u Srbiji, ali postavlja se pitanje, da li bi ovakvi ljudi trebalo da imaju prostor na fakultetu i univerzitetu gde studiraju studenti i studentkinje islamske veroispovesti? Odgovor na ovo pitanje daje sam statut Univerziteta u Beogradu koji u 3. članu definiše zadatke Univerziteta i između ostalog kaže da: ,,Sve univerzitetske delatnosti moraju biti usmerene prema punom razvoju ljudske ličnosti i unapređivanju ljudskih prava i osnovih sloboda“, navode studenti na Fejsbuku.