Okružni sud u Požarevcu rehabilitovao je 20 osoba osuđenih na smrt i gubitak građanskih prava odlukama prekih sudova krajem 1944. Sud je delimično usvojio zahtev Lige za zaštitu privatne svojine i ljudskih prava koja je tražila rehabilitaciju za 45 Požarevljana likvidiranih zbog navodne saradnje sa okupatorskim snagama. Kako je navedeno u obrazloženju presude, postupak se obustavlja za preostala lica zbog nedovoljno dokaza o njihovom identitetu. Zahtev Lige baziran je na saopštenju broj dva od 3. decembra 1944. godine Vojne komande u Požarevcu u kome su navedena imena 40 osoba koje se osuđuju na smrt i gubitak časnih prava. Pravni zastupnik Lige Srbislav Stojanović potvrdio je da za neke ljude ne postoje izvodi iz matičnih knjiga rođenih i umrlih, ali da je sud trebalo da postupi po analogiji i rehabilituje sve za koje je zahtev podnet. On je dodao da se presudom otvara postupak za naknadu prava i imovine koja je ovim osobama oduzeta. Takođe, pošto se mesta egzekucije ne znaju kao ni lokacije gde se nalaze posmrtni ostaci ubijenih, Stojanović je kazao da se na osnovu ove odluke može pokrenuti postupak za njihovo pronalazenje i identifikaciju.