Vesna Rakić Vodinelić, profesorka Pravnog fakulteta Union, istakla je da, pravno posmatrano, Ustavni sud Srbije ima lak posao pred sobom kada je u pitanju ocena ustavnosti Zakona o javnim beležnicima.

– U Ustavu stoji da su advokati i službe pravne pomoći koje osnivaju jedinice lokalne samouprave nadležne da pružaju pravnu pomoć, a notari se nigde ne spominju. Takođe, iz čitanja Ustava je jasno da je davanjem ekskluziviteta notarima u širokom polju delatnosti, država prekoračila svoje nadležnosti i prepustila posao kojim se ona nije bavila – navela je profesorka Vodinelić. Ona dodaje da je vidljiva namera države da sistemom javnih beležnika određene troškove suda prebaci na teret građana.

Prema njenim rečima, budućnost srpskog pravosuđa je obeshrabrujuća, pogotovo u svetlu činjenice da nema ni međunarodnog primera na koji bi mogli da se ugledamo.

– Haški tribunal se pokazao kao nemoćan, pošto nije u stanju da ljude osudi za ratne zločine. Takođe, zabrinjava i što je Evropskom sudu za ljudska prava potrebno sve više vremena da donese presudu. Jedina šansa koju pravosuđe ima je da ljudi shvate da bez njega jedno društvo ne može da stoji uspravno – rekla je Vesna Rakić Vodinelić.

Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu, podvukao je da problemi pravosuđa nisu počeli reformom iz 2010. godine.

– Sve je počelo stvaranjem pravosuđa po meri jednopartijskog sistema. Iako se taj sistem promenio, princip nije. Pravosuđe samo čeka promenu gazde kome će da služi i to je nešto čega se nikada nismo oslobodili. Nikada nismo uspostavili sudsku vlast – naveo je Majić. Prema njegovim rečima, jedina šansa za promenu leži u radikalno drugačijem pristupu, koji će da donesu mlađi kadrovi, pod uslovom „da ih nismo iskrvarili“.

Slađanka Milošević iz Sindikata pravosuđa Srbije rekla je da pravosuđe „milimetri“ dele od toga da i oni stupe u štrajk.

– Ljudi znaju da je pravosuđe sporo, ali se niko ne pita zbog čega. Iako se javnost huška protiv sudija i tužioca, istina je da oni i ne mogu da rade bolje u finansijski, kadrovski i prostorno ograničenim okolnostima – kazala je Miloševićeva. Ona dodaje da je promena takve medijske slike ključ za promenu ovako loše situacije, ali da je teško „prokrijumčariti istinu kroz medije koji su slobodni isto koliko i pravosuđe“.

Tribini su prisustvovali ugledni predstavnici pravosuđa, medija i akademske zajednice. Iako pozvani, predstavnici Ministarstva pravde i Javnobeležničke komore nisu učestvovali „zbog neodložnih obaveza“.

Đorđević: Sudovi premešteni u medije

Dragoljub Đorđević, predsednik AKS, istakao je da su „destrukcijom pravosuđa“ sudovi premešteni u medije.

– Kao izabrani branilac od novinara saznajem kada se održava ročište mom klijentu i koji će biti ishod. Očigledno da postoji neka tajna veza između medija i pravosuđa – rekao je Đorđević. On je dodao da je do štrajka advokata došlo jer su na čelu advokatskih komora došli ljudi sa profesionalnim integritetom. On je svoje izlaganje otvorio opaskom da bi, imajući u vidu da je u medijima označen kao Miškovićev advokat, a da je časopis Vreme organizator skupa, tribinu trebalo održati u hotelu Kraun plaza, koji je u vlasništvu prvog čoveka Delte.