Mrtva slova na papiru 1

Kako se ističe u saopštenju, situacija je ista kada je reč o sprovođenju Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina. „Državni organi zaduženi za implementaciju pomenutih odredbi Akcionog plana i Nacionalne strategije zbog toga neistinito obaveštavaju javnost o svom radu, a civilnom društvu kontinuirano otežavaju pristup relevantnim informacijama i praćenje rada ovih institucija“, navode iz FHP-a.

Zbog toga smatraju u ovoj nevladinoj organizaciji da je takvo ponašanje u suprotnosti sa obavezama iz pristupnih pregovora sa EU,“ a pokazatelj je i odsustva privrženosti Srbije reformskom procesu, kao i odsustva iskrenog nastojanja da se procesuiranje ratnih zločina učini efikasnijim“. FHP poziva državne institucije da prekinu s praksom fingiranja rezultata svog rada, da sa kozmetičkih pređu na stvarne reforme i konačno počnu sa sprovođenjem mera koje se odnose na unapređenje procesuiranja ratnih zločina predviđenih Akcionim planom i Nacionalnom strategijom.

„Od pomoći u tom procesu zasigurno će biti uspostavljanje predviđenih mehanizama nadzora i uključivanje civilnog društva u proces reformi. Unapređenje sistema izveštavanja o radu nadležnih državnih organa je jedna od osnovnih pretpostavki za transparentniji rad, koji bi zauzvrat trebalo da doprinese preuzimanju odgovornosti državnih institucija za ispunjavanje, odnosno neispunjavanje preuzetih obaveza“, naglašavaju u FHP-u.