Foto: Stefana Savić

Takođe, sutra će biti nastavljen glavni pretres u slučaju Bogdana Gruičića, koji traži privremeno puštanje na slobodu. U predmetu „Budisavljević i ostali“, u ponovljenom postupku, 16. marta 2012. Čeda Budisavljević i Mirko Malinović osuđeni su na 12 godina zatvora, a Milan Bogunović i Bogdan Gruičić na 10 godina. Sud je utvrdio da su oko 25. oktobra 1991. okrivljeni, u svojstvu policajaca Republike Srpske Krajine, ubili četiri člana porodice Rakić u hrvatskom Ličkom Osiku, koji su bili osumnjičeni da su sarađivali sa hrvatskim oružanim snagama. Trojica okrivljenih (Milan Bogunović, Mirko Malinović, Čeda Budisavljević) ubili su i petog člana porodice koji je boravio u obližnjem selu.

Suđenje Ranki Tomić, koja se tereti da je u julu 1992. u mestu Radić (Bosanska Krupa, BiH), kao starešina „Fronta žena Petrovac“ pri Petrovačkoj brigadi VRS mučila, nečovečno postupala, nanosila velike patnje i povređivala telesni integritet, te učestvovala u ubistvu ratne zarobljenice, bolničarke V korpusa Armije BiH, biće nastavljeno u četvrtak, 23. novembra.