Foto: Jelena Diković (Arhiva)

„Na komemoraciji nije prisustvovao niko od državnih zvaničnika. Time su pokazali da svoj odnos prema žrtvama srpskog imena, kao i to da njihova patnja služi manipulaciji u svrsi zadovoljavanja političkih interesa. Prva žrtva u opštini Oragovac je bio Jugoslav Kostić, koji je otet 11. jula 1998. U toku jula 1998. je iz opštine Orahovac i okolnih sela – Retimlje, Pteruša, Zočište i Velika Hoča, u logore je odvedeno više od 100, a na mestu ubijeno ili oteto, a potom likvidirano ukupno 47 ljudi“, ističu Žene u crnom.

Najveći napad, dodaju, dogodio se 18. jula kada je pet ljudi ubijeno, a 35 muškaraca oteto i ubijeno, dok je svo srpsko stanovništvo sela Retimlje i Opteruše proterano, pa se ovaj datum obeležava kao dan sećanja na žrtve albanskih zločina na području opštine Orahovac.

Takođe, prikupljena svedočenja istraživača Fonda za humanitarno pravo (FHP) ukazuju da su u Orahovcu i okolnim selima obe strane pucale na civile, otimale ih, zatvarale, mučile i ubijale, pljačkale i palile njihovu imovinu. U više navrata, srpska policija je neselektivnim granatiranjem, pucanjem u civile ili u obračunima sa pripadnicima OVK ubila najmanje 91 osobu albanske nacionalnosti.

„OVK je nediskriminativno pucala po srpskom naselju u Orahovcu, pretresala srpske stanove u gradu i otimala prolaznike srpske nacionalnosti. U selima oko Orahovca OVK je otvarala vatru na civile, raselila Srbe iz jednog sela, zarobila sve Srbe u dva sela i odvela Ih u zatvor, gde je neke batinala. Najmanje pet osoba srpske nacionalnosti je izgubilo život u gradu i okolini. Sudbina 36 srpskih civila koje je otela OVK još nije poznata“, podsećaju iz FHP-a.