Vukčević: Srbija imala tužioca kad je podignuta optužnica za Srebrenicu 1Foto: Fonet/Dragan Antonić

– Srbija je imala tužioca za ratne zločine kada je podignuta optužnica za Srebrenicu. Penzionisan sam krajem 2015. Taj akt je donelo telo koje nije bilo nadležno za to – Državno veće tužilaca (DVT). Uložio sam prigovor, jer to može da uradi samo parlament i zatim je pokrenut postupak pred Skupštinom Srbije, pa sam 9. aprila 2016. penzionisan. Međutim, oni su me u aprilu penzionisali retroaktivno, unazad, sa datumom 31. decembar 2015. Taj akt parlamenta je potpuno nezakonit i u suprotnosti sa članom 197 Ustava Srbije koji izričito zabranjuje donošenje pravnih odluka retroaktivno, naglašava Vukčević za Danas.

On objašnjava da je do 9. aprila redovno dolazio na posao i obavljao sve poslove javnog tužioca.

– Zamenici tužioca vuku svoja ovlašćenja iz mojih. Optužnica za Srebrenicu je podignuta 21. januara 2016, ali je vraćena jer sam je ja potpisao, pa su moji zamenici – Bruno Vekarić i Mioljub Vitorović to učinili. Dakle, tužilac za ratne zločine je u trenutku podizanja optužnice postojao, a optužnica je bila podignuta po zakonu, zaključuje Vukčević.