Predsednik Udruženja novinara Srbije (UNS) Vladimir Radomirović dodaje da u srpskim tabloidima postoji „glad za senzacijama“.

Prema njegovoj oceni, urednici šokantnim naslovima pokušavaju da privuku što više publike, ali dolazi do zasićenja, jer ljudi postaju ravnodušni na ovakve naslove, pa i tiraži padaju.

Što se tiče medija, Suša smatra da u Srbiji postoji odlično zakonodavstvo, ali da se ono ne primenjuje.

„Mi imamo odlično zakonodavstvo, ali se ono ne primenjuje. Kada bi radio javni tužilac, pola pisanih medija bi bilo zatvoreno“, rekla je Suša.

Radomirović nije saglasan s tim da se ne primenjuje zakonodavstvo i naglašava da, s druge strane, Savet za štampu reaguje vrlo brzo i redovno ukazuje na kršenja Kodeksa novinara.

On je istakao i da je bilo dosta slučajeva u kojima je reagovao i sud.

„Vlasnici medija će brzo shvatiti da im se više isplati da poštuju Kodeks, jer će Savet za štampu, na osnovu toga“, kako predviđa Radomirović, „određivati i ko može da dobije novac za medijske projekte“.

Suša smatra da je „lepo da postoji Savet za štampu, kao samoregulatorno telo, ali da nema efekta ako, recimo, Informer ne priznaje odluke tog saveta, jer se u startu iz njega izopštio.

Prema oceni Suše, u medijima danas ne postoji debata, mediji su podeljeni na prijatelje i neprijatelje, a javna debata se preselila na društvene mreže.

„Izgubili smo javni prostor u kome postoji debata. A mediji nas bombarduju milionima besmislenih informacija kako bi se maskirale važne stvari. Na primer, kako će sada Bratislav Gašić odlučivati o raznim stvarima“, ocenila je Suša.

Ona ukazuje da je neravnopravna zastupljenost u medijima ako imate slučaj u kome predsednik Srbije koristi televiziju sa nacionalnom frekvencijom da se obračuna s nekim tviterašem.

„Što nije uzeo telefon i odgovorio mu na Tviteru? To je neujednačena borba“, rekla je Suša i dodala: „I nije problem u postojanju tabloida, već u nepostojanju ozbiljnih medija“.

Ona misli da je problem i što se u Srbiji ne zna šta je javni interes.

„Šta je javni interes? Primera radi: da li je javni interes Srbije da prizna Kosovo ili ne? I o tome voditi debatu…vodi se debata o tome da smo potrošili 600.000 evra da bi položaj Srba na Kosovu bio bolji…a javni interes nije samo teritorija, već i ljudska prava, ljudsko dostojanstvo“, ocenila je Suša.

„Više prostora mora se dati ljudima koji doprinose boljitku u društvu, a njih ne vidimo ni na javnim servisima, ni na televizijama sa nacionalnim frenkvencijama“, napomenuo je Radomirović.

Gosti Novog dana smatraju da moraju početi da se primenjuju zakoni o medijima, a da u nekim mora da se nešto i menja.

„Zakon o informisanju je dobar, on je najbolji i treba početi od toga, Videti šta treba da se menja u zakonima o javnim servisima, uraditi medijsku strategiju, sa kojom kasnimo godinu dana“, podsetila je Suša.

Radomirović najavljuje da se usvajanje medijske strategije očekuje u narednim mesecima.

„Idemo ka tome da se menjaju medijski zakoni, da se utvrdi nezavisna komisija koja će odlučivati o raspodeli novca za medije i koja će biti van političkih pritisaka“, rekao je Radomirović.