Foto: Stanislav Miljoković

Ovo je rečeno danas na konferenciji za novinare organizaciej Transparentnost Srbija na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja.

Predsednik Transparentnosti Srbija Vladimir Goati istakao je da je prema mišljenju građana pored nezaposlenosti i niskog životnog standarda korupcija treći važan problem koji vlasti treba da rešavaju.

Taj barometar korupcije, rekao je Goati, kod nas ide od 41 do 50 odsto, a 100 odsto je držaba bez korupcije i tako nešto ne postoji.

Taj rezultat ispod 50 odsto je crveno svetlo koje se pali za sve one koji žele da investiraju i to je razlog više da da se pojačaju napori u borbi protiv korupcije, ukazao je Goati.

Goati je napomenuo i da je u ovogodišnjem ekspozeu premijera bilo manje pomena borbe protiv korupcije nego pre dve godine i 28 odsto građana misle da se aktuelna vlada dobro bori protiv korupcije, dok dvostruko više misli da to ne radi dobro.

Programski direktor Transparentnosti Srbije Nemanja Nenadić istakao je da treba sa rezervom uzeti podatke jer su u globalnom barometru predstavljeni slučajevi sitne korupcije.

„Istraživanje neposrednog iskustva građana sa korupcijom bilo je fokusirano na nekoliko sektora javnih službi, a posebno su izdvojeni saobraćajna policija i organ koji izdaje dokumenta od policije“, rekao je Nenadić.

Građani su dolazili u kontakt najviše sa zdravstvenim ustanovama i 43 odsto je reklo da nisu dali mito, dok je sedam reklo da je to učinilo.

Slično je i sa saobraćajnom policijom, 78 odsto ljudi je imalo kontakt, 15 odsto nije dalo mito, dok je 7,62 odsto reklo da je to učinilo, dodao je Nenadić.

Nenadić je istakao i da dosadašnja antikorupcijska politika i usvajanje Zakona o zaštiti uzbunjivača nisu doneli rezultate jer jedna trećina građana nije uverena da neće trpeti štetu ako prijave korupciju.

Stanje nije sjajno, već je i zabrinjavajuća, jer imate veći broj ljudi koji nisu spremni da prijave korupciju. Potrebna je snažna akcija države kako bi se ljudi ohrabrili da prijave koruciju, rekao je on.

Nenadić je rekao da ne misli da promotivnu-propagandnu kampanju, spotove, već akcije tužilaštva i državnih organa da slučajeve korupcije istraže i procesuiraju do kraja.

U Srbiji je terenski deo istraživanja sproveden od 26. novembra 2015. godine do 22. februara ove godine na uzorku od 1.508 ispitanika.

Prosečna ocena učinka Vlade u borbi protiv korucije sada iznosi 2,71, na skali od pet do jedan, pokazuju rezultati.

Prema rezultatima, 34 odsto građana smatra da su direktori preduzeća i poreski službenici najviše korumpirani, 33 odsto njih smatra da su to odbornici lokalnih samouprava i policija, po 32 odsto misli da su to sudije i državni službenici, po 27 odsto misli da su to poslanici, predsednik/premijer i službenici u kabinetu, a 20 odsto to misli i za verske vođe.