Sve više dečjih brakova 1

To pokazuje istraživanje nevladine organizacije Praksis i Visokog komeserijata UN za izbeglice (UNHCR), koje je predstavljeno danas u Hotelu Zira.

Kako se navodi, to je ozbiljno kršenje ljudskih prava i rodno zasnovana diskriminacija koja ostavlja ozbiljne posledice po psihofizički razvoj deteta.

Jelena Petrović iz Praksisa navodi da ovaj problem nije adekvatno tretiran od strane nadležnih i da im je najčešći izgovor „nemešanje“ u tradiciju, kulturu i navike romske zajednice.

Tamara Lukšić Orlandić, nezavisna konsultantkinja na projektima u oblasti prava deteta, navodi da predstavnici institucija na lokalu nisu dovoljno edukovani za reagovanje na ovu pojavu.

– Na pitanja da li su evidentirali slučajeve prinudnih brakova i da li su učinili nešto za prevenciju istih oni nisu znali čak ni da je to u njihovoj nadležnosti. Mislili su da time treba da se bavi neko na republičkom nivou – istakla je Lukšić Orlandić.

Više od polovine romskih devojčica udato pre punoletstva

Prema podacima istraživanja za 2014. godinu, koje je sproveo UNICEF, procenat romskih devojčica koje su ušle u brak pre svog 18. rođendana iznosi 57 odsto, u odnosu na 6,8 odsto neromskih devojčica. Procenjuje se da je stvarni broj daleko veći, tvrde predstavnici Praksisa. Pored toga, statistike pokazuju da je 4 odsto devojčica rodilo pre svoje 15. godine, a čak 38 odsto devojaka od 20-24 godine rodilo je pre navršene 18. godine života.