Masakru u Suvoj Reci koji je počinila srbijanska policija prethodio je napad Oslobodilačke vojske Kosova na policijsku auto-patrolu, rekao je juče na nastavku suđenja optuženima za ubistvo 48 građana albanske nacionalnosti 26. marta 1999. svedok Goran Đokić. Đokić koji je u vreme zločina bio policajac-vezista u policijskoj stanici Suva Reka, ove događaje nije doveo u uzročno-posledičnu vezu, već je tvrdio da je preko radio uređaja (takozvana otvorena veza) čuo rečenicu „Pomoć, pomoć, napadnuti smo!“. Detalje tog navodnog napada na policajce saznao je, kako kaže, posredno, iz razgovora sa kolegama, a ubijanje Albanaca nije video.
Na više pitanja zastupnika žrtava i odbrane Đokić je naglašavao da nema nikakvih neposrednih saznanja o zločinu; rekao je da je čuo detonacije kojih je bilo čitavog dana u Suvoj Reci, ali da ne može da ih dovede u vezu sa zločinom o kojem je čuo znatno kasnije. Advokat Veljko Đurđić podsetio je svedoka na njegov iskaz pred istražnim sudijom u kojem je rekao da je tih dana u Suvoj Reci boravila ekipa za uviđaje prizrenske policije. Đokić je ponovio da ne zna zbog čega je ta ekipa boravila u Suvoj Reci.
Na dan izvršenja zločina svedok je, kako je rekao, desetak puta pretrčao Reštanski put, ali ubijanje i progon nije video. Svedok je odrečno odgovarao i na pitanja Nataše Kandić, zastupnice porodica žrtava, o tome da li zna nešto o ubistvu Srbina u Suvoj Reci koje je izvršeno pre ubistava Albanaca na Reštanskom putu i u piceriji „Kalabrija“. Tvrdio je da je o tom događaju saznao kasnije.