Foto: m wolfe/ Freeimages

Taksisti protestuju zbog loših uslova rada, neadekvatno uređenog zakona, odluka nadležnih gradskih organa, lošeg reprograma, ali i zbog učestalih napada na vozače taksija.