Jedan od takvih je i roman Vječnost u plamenu sna (IP Centar za kreativnu komunikaciju Logos iz Podgorice), Nataše Žurić, pesnikinje i književnice iz Mojkovca. “Poznavajući odlično karakterologiju ljudi sa ovih prostora, njihove karakterne osobine, mentalni sklop, vrline i mane – autorka, uvažena gđa Nataša Žurić, kroz ovo djelo, provukla je svu tragiku jednog podneblja. Vješto, znalački, sa stilom i književnim talentom, autorka nas vodi kroz dvije zanimljive i nadahnute priče, koje se nadovezuju jedna na drugu, u jednom dahu sa stranice na stranicu.

Roman je koncipiran iz dva dijela, koja su tematski naslonjeni jedan na drugi. Prvi dio nosi naziv Ulazi tugo u kome je kroz lik Savke, mlade supruge i majke, opisana sva tragika žene
u jednoj krutoj, patrijarhalnoj zajednici, gdje se “snaga kao oblak gonjen vjetrom, prividno vrati… Drugi dio romana, nosi simboličan naziv Grobovi.

Koncipiran je kao nastavak prvog dijela i prati životopis Savkine ćerke Marice, uspješne studentkinje a potom i ljekara. Opisana je i ljubavna drama Marice i inžinjera Alekse u Sarajevu. Nemoralni svijet Indire i Ksenije i zaštitnički odnos Nikole koji bdije nad ćerkom Maricom, koja ga nije nikada upoznala. Iako ovaj dio ima kraj sa pomiješanim emocijama, smrti i života, ipak pobjeđuje čista i prava ljubav.

Autorka, je kroz ostale pozitivne likove i njihova imena (Nina i Nađa), pretočila elemente stvarnosti u njen imaginarni, stvaralački opus”, beleži, između ostalog, dr Radenko Šćekić, naučni saradnik u Istorijskom institutu Univerziteta Crne Gore, u recenziji za ovu knjigu.

Šćekić smatra da je reč o rukopisu, vredne i talentovane autorice, koja je u formi romana prikazala tradiciju i romansu u patrijarhalnom podneblju.