Na salašarskom naselju Čenej u blizini Novog Sada predviđeno je prečišćavanje otpadnih voda biološkom metodom „mokro polje“. Osnovna karakteristika ove metode je da jednu fazu prečišćavanja izvodi barska trska. Mehanički prečišćena voda pušta se u polje s barskom trskom i tu se odvija proces hemijskog i biološkog prečišćavanja. Posle ove faze voda zadovoljava traženi kvalitet za odvođenje u melioracioni kanal.
Izradu Glavnog projekta za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Zavod za izgradnju grada ugovorio je sa AD Hidrobiro iz Novog Sada u iznosu od 1,4 miliona dinara.