Tužilaštvo: Amfilohije ne širi govor mržnje 1Foto: FoNet/Marko Mišić

U obrazloženju se navodi da ne postoji osnovana sumnja da je Radović počinio „prijavljeno krivično delo, ni bilo koje drugo krivično delo iz nadležnosti Višeg tužilaštva“.

Kako je nevedeno, govor Radovića „kretao se u granicama slobode izražavanja koja je zaštićena članom 47 Ustava Crne Gore“, te da „nije javno podsticao na nasilje ili mržnju prema odredjenoj grupi“.

Kako je navedeno, njihova druga krivična prijava podneta protiv Radovića zbog krivičnog dela povrede ugleda naroda, manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica dostavljena je Osnovnom tužilaštvu u Podgorici radi ocene da li se u radnjama prijavljenog stiču elementi krivičnog dela iz njihove nadležnosti.