Proces reorganizacije Vojske Srbije biće nastavljen u 2007. godini formiranjem tri brigade Kopnene vojske, artiljerijske i brigade protivvazduhoplovne odbrane, najavio je načelnik Generalštaba VS general-potpukovnik Zdravko Ponoš. U intervjuu za list „Odbrana“, Ponoš je rekao da Strategijski pregled odbrane predviđa da se do polovine 2007. godine uspostavi nova struktura snaga, odnosno formira Komanda za obuku i reformira dosadašnja Komanda kopnene vojske. Ponoš je podsetio da je završeno preformiranje Generalštaba što podrazumeva postojanje Združene operativne komande kao elementa Generalštaba. U 2006. godini proces mobilizacijsko-organizacijskih promena počeo je formiranjem Prve brigade Kopnene vojske, zatim Specijalne brigade, Garde, Brigade veze i centralne logističke baze. Od jedinica i eksadrila aerodroma Batajnica formirana je jedinstvena 204. aviobaza, po ugledu na slične baze NATO zemalja. Najavljeno je da će u 2007. godini biti formirana 98. aviobaza koju će činiti letačke i druge jedinice aerodroma Kraljevo i Niš, kao i Centar Vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja. Do kraja 2010. godine predviđa se potpuna profesionalizacija Vojske Srbije, odnosno ukidanje obaveznog služenja vojnog roka.
Brojno stanje Vojske Srbije u 2007. godini biće smanjeno za oko 6.000 vojnika i civila i očekuje se da će do kraja godine oružane snage brojati ukupno 27.000 pripadnika. Budžet Srbije, čiji je predlog utvrdila odlazeća vlada poslednjeg dana novembra, predviđa finansijska sredstva za socijalni program za nešto manje od 6.000 ljudi za koliko će broj zaposlenih u sistemu odbrane biti smanjen. Zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije, general-potpukovnik Miloje Miletić, potvrdio je da će do kraja 2007. godine brojno stanje vojske biti svedeno na 27.000 pripadnika, od kojih će 8.000 biti vojnici na odsluženju vojnog roka. Broj profesionalnih starešina i vojnika, kao i civila biće oko 19.000 ljudi. General Miletić je za novogodišnji broj magazina „Odbrana“ rekao da će polovina od 8.000 vojnika biti u jedinicama, dok će druga polovina služiti u centrima za obuku. On je ponovio spremnost Vojske Srbije da do 2010. godine u potpunosti okonča proces profesionalizacije oružanih snaga i ukine obavezno služenje vojnog roka. Novčana izdvajanja za Vojsku Srbije u 2007. godini, ako budžet bude usvojen u predloženom obliku, iznosiće nešto više od 58,4 milijarde dinara i biće nominalno veća za 11 milijardi nego prošle godine.