Prema nalazima tog istraživanja, čak polovina odraslih koji su se vratili u školske klupe su Romi, dok je 35,8 odsto polaznika srpske nacionalnosti. Najveći je broj mladih od 15 do 25 godina, a broj polaznika se smanjuje srazmerno životnoj dobi. Najmlađi polaznik ima 15, a najstariji 59 godina.

Među glavnim razlozima za napuštanje škole u ranijem dobu, ispitanici najčešće navode nezainteresovanost, finansije, nedovoljnu podršku porodice ili preseljenje. Polaznici su školu napuštali najčešće nakon četvrtog ili šestog razreda osnovne škole.

Prema ovom istraživanju, 44 odsto polaznika nije u bračnoj zajednici. Oko 72 odsto ispitanika je izjavilo da nisu zaposleni, trećina radi na crno, a 67 odsto nema dovoljne mesečne prihode za život. Svega osam odsto polaznika ima prihod dovoljan za dobar život, a 0,6 odsto za više nego dobar život.

Podaci istraživanja jasno pokazuju socijalnu isključenost polaznika – čak 92,6 odsto ispitanih nisu članovi nijedne organizacije. Zanimljiv je i podatak da polaznici probleme najčešće rešavaju sami ili sa članovima porodice, ali ako moraju – pomoć će pre potražiti u školi u kojoj prate časove (19 odsto anketiranih) nego kod prijatelja, komšija ili drugih institucija socijalnog karaktera. Prosečni polaznik nije potpuno siguran u sopstvenu budućnost i nije u potpunosti rešen da završi program funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih. Veći je procenat polaznika koji od „Druge šanse“ očekuju da steknu određena znanja i veštine i nastave obrazovanje (38,8 odsto ispitanika) nego onih koji očekuju da dobiju ili zadrže posao (35.8 odsto) ili onih kojima je glavna motivacija da steknu diplomu (23,2 odsto). Među potencijalnim preprekama koje bi ih mogle sprečiti da završe osnovno obrazovanje, polaznici navode eventualne zdravstvene probleme (41.8 odsto), sprečenost zbog obaveze da zarađuju (22 odsto) i nemogućnost da plaćaju prevoz do škole ili nepostojanje javnog prevoza (22 odsto). Samo sedam odsto ispitanih izjavilo je da ništa ne može da ih spreči da završe program obrazovanja „Druga šansa“.