Foto: Pixabay/ Lily

Taso je rođen 1946. godine u Prijepolju, Vojnu akademiju završio je 1968, kasnije i Komandno-štabnu akademiju i Školu operatike, penzionisan je kao teški ratni vojni invalid i živeo je u Pančevu, za čijeg je počasnog građanina proglašen 2016.

Obavljao je dužnosti od komandira voda do komandanta 51. mehanizovane brigade u Pančevu, na čijem čelu je bio kada je početkom devedesetih dejstvovala na prostoru Hrvatske.

Kao visoki oficir JNA Taso je zatim poslat u Sarajevo gde je bio teško ranjen u maju 1992. godine u na začelju kolone u Dobrovoljačkoj ulici, a u toku višemesečnog lečenja u Sarajevu je, ostajući veran zakletvi, odbio da napusti JNA i pređe u Teritorijalnu odbranu BiH.

Odlikovan je Ordenom za vojne zasluge sa srebrnim mačevima, Ordenom Narodne armije sa srebrnom zvezdom, Orednom zasluga za narod sa srebrnom zvezdom, nagrade „22. decembar“ za izvanredno rukovođenje i komandovanje i drugim vojnim priznanjima.