Foto: Logo

Slučajeve je, kako se navodi, Platformi SE prijavila Evropska federacija novinara (EFJ), nakon što je Skupština te federacije, 6. juna ove godine u Lisabonu, jednoglasno usvojila Rezoluciju o istragama ubistava novinara na Kosovu koju su podneli Udruženje novinara Srbije (UNS), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Sindikat novinara Srbije (SINOS) i Asocijacija novinara na Kosovu (AGK).

Na Platformi se navodi je prošlo skoro 20 godina, a da još „niko za počinjene zločine nije izveden pred lice pravde “.

U Rezoluciji o istragama ubistava novinara na Kosovu se poziva da se „obnove napori“, istraže i pred lice pravde dovedu izvršioci za ubistva i kidnapovanja novinara, a da se porodicama obezbedi obeštećenje, navodi se na sajtu Platforme SE.

Cilj Platforme je da unapredi zaštitu novinara i da, objavljujući pretnje i nasilje nad novinarima i medijskim radnicima, omogući Savetu Evrope dovoljno informacija na osnovu kojih bi, ukoliko je potrebno, mogao na vreme da na vreme reaguje.