UNS: Nezavisne profesije od suštinskog značaja za borbu protiv korupcije 1Foto: Logo

„UNS ističe da su nezavisne profesije, kao što su novinarska i advokatska, od suštinskog značaja za borbu protiv korupcije i ne vidi niti jedan opravdan razlog da devetočlano Veće Agencije za borbu protiv korupcije u svom sastavu ubuduće nema predstavnike ovih profesija“, naveo je UNS.

To udruženje je navelo da rešenje kojim je Ministarstvo pravde, kao predlagač Zakona, ukinulo mogućnost da ovlašćeni predlagači za članove Odbora Agencije budu novinarska udruženja i Advokatska komora Srbije nije u skladu sa preporukama Grupe država protiv korupcije Saveta Evrope (GRECO), a na koje se Ministarstvo poziva.