On je naveo da se do kraja godine očekuje usvajanje zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, zakona o zaštiti uzbunjivača i prava na suđenje u razumnom roku. „Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći podrazumeva da građani koji su teškog materijalnog stanja i ne mogu sebi da omoguće vođenje nekog sudskog postupka ili zaštitu prava, ostvaruju pravo na besplatnu pravnu pomoć koja će njima biti dostupna na svim nivoima lokalnih samouprava“, rekao je ministar. Dodao je da zakon propisuje i refundaciju troškova državi ukoliko građanin uspe u sporu i naplati odštetni zahtev.

Selaković je u intervjuu za agenciju Beta rekao da se zakon pisao godinama, ali da do sada nije donet jer je njegova primena izuzetno skupa i komplikovana. Pored zakona koji će omogućiti da najugroženiji o trošku države dobiju pravne zastupnike i svu potrebnu pravnu pomoć, Selaković je rekao da će se pred poslanicima naći i Zakon o zaštiti uzbunjivača. Ministar je kazao da je taj predlog zakona trenutno na ekspertizi u Evropskoj komisiji, a da je prethodno dobio odličnu ocenu Saveta Evrope.

„Ako imate radnika koji na primer u javnom preduzeću ukazuje na to da neki od direktora ili šefova svojim sumnjivim radnjama dovodi do toga da se oštećuje imovina preduzeća, da se ta imovina odliva u privatne džepove, a zbog toga što će tako nešto kazati i otkriti može da dobije otkaz, on treba da dobije status uzbunjivača“, objasnio je Selaković. Dodao je da će pravo da prijave korupciju imati ne samo zaposleni u javnom već i u privatnom sektoru, kao i da će se njihove tvrdnje dobro proveravati kako se ne bi došlo do „širih zloupotreba u sistemu“.

Selaković je rekao da će se pred poslanicima naći i zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, za koji je nedavno završena javna rasprava. Po tom zakonu građani će moći da se žale za sudske postupke koji traju godinama i ukoliko se utvrdi da je, kako je Selaković istakao, bilo opstrukcije, moći će da dobiju i novčanu nadoknadu. Upitan da li će žalbe dodatno opteretiti sudove, ministar je kazao da neće, jer će o njima odlučivati predsednici sudova.

Dodao je da se zbog nedostatka smeštajnih kapaciteta intenzivno radi na obnovi sudova i obezbeđivanju novih zgrada i podsetio da će se od 1. septembra ceo Prvi osnovni sud sa parničnim i građanskim odeljenjem preseliti u renoviranu zgradu Aeroinženjeringa na Novom Beogradu.

Stari predmeti

Selaković je kazao i da je za dostupniju pravdu građanima izuzetno važno i to što je Vrhovni kasacioni sud doneo Program za rešavanje starih predmeta, po kojem svi sudovi u Srbiji do 15. novembra ove godine moraju da reše predmete starije od pet godina. Govoreći o velikom broju starih predmeta, koji često i zastare, Selaković je kazao da se najveći broj tih predmeta odnosi na izvršenja i da se zato pripremaju izmene i dopune Zakona o obezbeđenju i izvršenju.