Foto: Fonet/Božidar Petrović

Sud je istovremeno odredio privremenu meru, zabranivši svakome, pa i Narodnoj skupštini, da raspisuje nove konkurse za sudije po spornom pravilniku, saopštio je Alumni klub Pravosudne akademije (AKPA).

Po spornom pravilniku već je testirana stručnost kandidata za upravne i privredne sudije, kada je čak 90% njih imalo maksimalnu ocenu, jer su sva ispitana pitanja mesecima stajala objavljena na sajtu VSS.

“Srbija neće moći da zatvori Poglavlje 23 u pregovorima sa EU ako ne stvori objektivne kriterijume za izbor sudija, koji decenijama ne postoje. Apelujemo da se što pre propiše Pravosudnu akademiju kao uslov za izbor novih sudija, saglasno zahtevima EU, jer kriterijumi ne smeju ostati subjektivni i nejasni, naveo je Bojan Petković, potpredsednik AKPA.

Podsećamo da je po inicijativi AKPA Ustavni sud već blokirao tužilačke konkurse jula 2017.