Foto: Fonet/ Nenad Đorđević

Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je, tokom posete jednoj advokatskoj kancelariji kako bi se na licu mesta uverila u funkcionisanje aplikacije, da njeno korišćenje za sada nije obavezno i predstavlja pilot projekat koji je počeo od Upravnog suda.

Ona je objasnila da to, pre svega, znači uštedu vremena i troškova postupka i za sud i za stranke u postupku.

Najavila je da će se od januara aplikacija proširiti na privredne sudove, jer privredni subjekti danas najčešće koriste sertifikovane elektronske potpise, koji su preduslov da bi se aplikacija mogla koristiti.

Kuburović je rekla da je nova aplikacija na rasplaganju i građanima i sudovima, što znači da će se svaki podnesak koji se javlja u sudskom postupku razmenjivati elektronskim putem, i to pre svega znači uštedu vremena, a nema više ni štampanja velikog broja papira.

Primenom nove aplikacije, stranke su u obavezi da odlaze u sud samo u slučaju održavanja ročišta.