Ilić je na na konferenciji „Efekti primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i izazovi u praksi“, istakao da se Zakon uspešno primenjuje u svim komponentama, od izricanja hitnih mera do sastanaka grupa za koordinaciju, koje razmatraju svaki prijavljeni slučaj nasilja u porodici.

Danas za istim stolom sede ujedinjeni i državni organi i nevladine organizacije, i policija i tužilaštvo i sud i centri za socijalni rad i predstavnici zdravstva, prosvete, ujedinjeni u ostvarivanju vizije uspešne primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, što je glavna poruka ovog skupa, naglasio je Ilić.

On se zahvalio UNDP i Britanskom savetu na podršci u primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, a naročito u sprovođenju obuka oko 2.000 sudija, tužilaca i policijskih službenika na Pravosudnoj akademiji.

Zamenica stalne predstavnice UNDP u Srbiji Steliana Nedera rekla je da vidi spremnost da se problem nasilja u porodici reši i da će UN podržati rešavanje tog problema na održiv način.

Vođa projekta „Podrška EU Pravosudnoj akademiji“ u Britanskom savetu Huan Karlos da Silva naglasio je da je problem nasilja u porodici problem celog društva i da je zato neophodan sveobuhvatan pristup njegovom rešavanju.