Foto: FoNet / MOD

Tim kolicima su prevoženi džakovi sa otpatkom baruta, kazao je za Danas Dejan Čukić, advokat porodice preminulog radnika Milomira Milivojevića.

– U nalazu veštaka stoji da je akumulator na elektro-kolicima curio i da je zbog toga došlo do požara. Do tog zaključka je došao pošto je u fabrici video potpuno nova kolica. Prema njegovom nalazu, ta kolica su bila namenjena da zamene ona koja su kvarna i koja su dovela do požara – kaže Čukić, napominjući da iz veštakovog zaključka proističe da je požar izbio dok su džakovi bili na kolicima.

On dodaje da se na taj način odgovornost za nesreću prebacuje sa rukovodstva preduzeća na pogon za održavanje električnih kolica, u kojima radi i njegov klijent i otac poginulog radnika Milovan Milivojević.

Podsetimo, nalaz veštaka Nacionalno kriminalističko-tehničkog centra MUP-a direktno protivreči izveštaju Inspekcije rada koja je utvrdila da je do povrede u kojoj su dve osobe izgubile život došlo prilikom istovara kartonskih buradi sa tehnološkim otpadom baruta.

„Požar, odnosno samozapaljenje je najverovatnije nastalo u unutrašnjosti kartonskog bureta prilikom spuštanja sa vozila na asfalt, kao posledica udara ili trenja. Zatim se požar preneo na drugo bure, elektrovozilo i priručni magazin“, piše u izveštaju.

U zapisniku o vanrednom inspekcijom nadzoru Inspektorata rada, se takođe dodaje da inspektoru rada u preduzeću „Milan Blagojević – Namenska“ nisu dali na uvid dokaze da su kartonska burad sa tehnološkim otpadom korišćena na propisan način. Iz tog razloga, Inspekcija rada je podnela zahtev za pokretanjem prekršajnog postupka protiv preduzeća „Milan Blagojević – Namenska“ i njenog generalnog direktora Radoša Milovanovića.

Po zahtevu Inspektorata rada 15. novembra započet je prekršajni postupak u Guči u odeljenju Prekršajnog suda u Čačku. Prema rečima advokata Čukića, Osnovno tužilaštvo u Ivanjici, koje vodi istragu ovog slučaja, od policije je zatražilo prikupljanje dodatnih obaveštenja o slučaju, ali i da im Ministarstvo odbrane dostavi izveštaje svojih komisija.

– Tužilac je i od Prekršajnog suda zatražio izjašnjenje o postupku koji se kod njih vodi zbog nesreće u preduzeću „Milan Blagojević“, a nakon što to dobije, zatražiće da odustanu od tog postupka, kako bi on mogao da ispita eventualno postojanje krivične odgovornosti – navodi Čukić.

Podsetimo, verzija događaja koju je izneo veštak protivreči i svedočenju Milovana Milivojevića, oca poginulog radnika, koji i sam radi u „Milanu Blagojeviću“. Milivojević je rekao da je nezgoda mogla da se izbegne da su se u fabrici poštovale bezbednosne procedure. On je istakao da se u kartonskim buradima nije nalazila obavezna antistatik vreća koja bi onemogućila nastanak požara. Dodatno, Milivojević je naglasio da se u fabričkim magacinima skladištilo znatno više baruta od dozvoljenog, kao i to da radnici nisu imali zaštitna odela. Nakon nesreće i nadzora Inspekcije rada, ali i komisija Ministarstva odbrane direktor Milovanović je, prema rečima Milivojevića, nabavio zaštitna odela, kupio je metalne buriće, instalirao sigurnosne kamere, ispraznio magacine.

Nesreća u fabrici „Milan Blagojević – Namenska“ dogodila se 14. jula ove godine. U požaru koji je izbio poginuli su radnici Milomir Milivojević i Milojko Ignjatović. 

Sastanak u Ministarstvu pravde

Porodica Milomira Milivojevića, preminulog radnika fabrike „Milan Blagojević – Namenska“, prema našim saznanjima će u ponedeljak imati sastanak sa ministarkom pravde Nelom Kuburović. Pre nekoliko nedelja, njih je primio i ministar odbrane Aleksandar Vulin koji im je obećao da će „istina izaći na videlo“. J. D.