Kako on izveštava, prema dokumentu za 2015. godinu, u javnom sektoru su na neodređeno mogla biti zaposlena maksimalno 2.373 radnika, dok prema dokumentu za 2017. godinu taj broj iznosi 2.158, s tim da se na spisku javnih preduzeća i ustanova iz 2015. godine nalaze 74, a na spisku za 2017. godinu 72 subjekta.

Najviše otpuštanja će biti u Gradskoj upravi, gde na neodređeno može biti maksimalno zaposleno 314 umesto dosadašnjih 364 radnika. Sledi Predškolska ustanova Naša radost, koja smanjuje broj zaposlenih na neodređeno za 40. Vodovod i kanalizacija, Čistoća i zelenilo i Suboticatrans moraju smanjiti broj stalno zaposlenih za po 11. Gradska biblioteka za sedam. Suboticagas i Tržnica smanjuju za šest. Stadion i Parking za po pet.

Palić – Ludaš, Subotička Toplana, Fondacija „Danilo Kiš“, Istorijski arhiv, Gradski muzej, Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Dečije pozorište smanjuju broj radnih mesta za po tri, dok Pogrebno, Dimničar, Subotičke pijace, Fondacija „Edžpecto“ smanjuju broj zaposlenih za po dva. Preduzeće za upravljanje putevima, Savremena galerija, Turistička organizacija, Art bioskop „Lifka“, Gradsko pravobranilaštvo imaju obavezu da broj zaposlenih smanje za po jedan, poziva se ovaj portal na dokumenta gradske uprave.

Bez prekobrojnih

Smanjenja nema u Regionalnoj deponiji, Zoološkom vrtu, Pozorištu Kostolanji, Galeriji Vinko Perčić, Poslovnom inkubatoru, Kancelariji ombudsmana, Budžetskoj inspekciji, Centru za socijalni rad, kao ni u jednoj od 37 mesnih zajednica. Na novom spisku nema Regionalne razvojne agencije koja je na prošlom bila zastupljena sa troje, kao ni Slobodne zone sa petoro niti Kancelarije za mlade sa jednim zaposlenim, ali je dodata Služba za internu reviziju sa dvoje zaposlenih.