foto: FoNet Bozidar Petrovic.

Uvidom u kadrovska rešenja Vlade iz ove godine postaje evidentno da je svo četvoro pomoćnika tehničkog ministra Ivice Dačića, bez odgovarajuće odluke Vlade obavljalo ovaj posao od kraja novembra prošle godine. Stoga je Vlada Srbije, svesna ove nelegalne prakse, njima ovog leta na tri uzastopne sednice, produžavala v. d. status. Na taj način je Vlada, dok se nalazila u tehničkom mandatu, dala pravno pokriće za kršenje zakona koje je skoro godinu dana trajalo u Ministarstvu spoljnih poslova.

Četvoro pomoćnika ministra Dačića stupilo je na dužnost u martu prošle godine. NJih je Vlada Srbije postavila mimo konkursa u statusu vršioca dužnosti na zakonom oročen period od šest meseci. Nakon isteka tog roka, Vlada je njima, takođe u skladu sa zakonom, produžila v. d. status na još tri meseca do kraja novembra 2015. godine. Od tog trenutka počinje i sistematsko kršenje zakona u Ministarstvu spoljnih poslova pošto pomoćnici ostaju da rade bez odgovarajuće odluke Vlade. To traje do 30. juna ove godine kada Vlada Srbije, sada već u tehničkom mandatu, donosi rešenje kojim se Dačićevim pomoćnicima produžava v. d. status do februara 2016. godine. Isto se ponavlja i na naredne dve sednice održane 7. i 15. jula, kada se pomoćnicima retroaktivno produžava mandat od marta do kraja avgusta tekuće godine.

Paralelno sa ovim, u Ministarstvu spoljnih poslova od aprila 2015. godine traje konkurs za popunu ova četiri mesta pomoćnika ministra. Zakon o državnim službenicima obavezuje Ministarstvo spoljnih poslova da najkasnije mesec dana nakon postavljenja pomoćnika ministra na status vršioca dužnosti raspiše javni ili interni konkurs za popunu ovog položaja. I pored toga, ove pozicije skoro godinu i po dana zauzimaju osobe koje nisu izabrane putem konkursa.

Pored navedenog, nezakonito postupanje Vlade i Ministarstva spoljnih poslova se ogleda i u činjenici da vršioci dužnosti pomoćnika ministra u tom statusu mogu da ostanu najduže devet meseci. Prema već spomenutom Zakonu o državnim službenicima v. d. status može da traje šest meseci. Za slučaj da nakon protoka tih šest meseci pozicija ne bude popunjena konkursom, istoj osobi se v. d. status može produžiti „najduže još tri meseca“. Iz toga proističe da je pomoćnicima ministra Dačića, još u decembru prošle godine istekao zakonski maksimum do kog njihov v. d. status može da bude produžavan.

Pomoćnici o kojima je reč su Branimir Filipović koji obavlja dužnost pomoćnika ministra spoljnih poslova zaduženog za bezbednosnu politiku, Marina Jovićević koja je zadužena za Evropsku uniju, Goran Aleksić koji se bavi bilateralnom saradnjom i Dragan Momčilović koji je na čelu Sektora za konzularne poslove.

 

Ministar Dačić proverava slučaj

Upitan da prokomentariše slučaj retroaktivnog produženja v. d. statusa njegovih pomoćnika, ministar Dačić je nedavno za naš list izjavio da će da proveri o čemu je reč.