Foto: VMA

Nakon intervencija trombektomije oba pacijenta nalaze se u stabilnom stanju, dobro se osećaju i njihov dalji oporavak odvija se u jedinici za moždani udar Klinike za neurologiju VMA.

Trombektomija je napredna neurološka metoda, kojom se umanjuju šanse za trajnim posledicama i smatra se krunom lečenja teškog moždanog udara. Intervencije je izveo multidisciplinarni tim VMA koji su činili načelnik Grupe neuropsihijatrijskih klinika VMA puk. prof. dr Ranko Raičević, neurolozi prof. dr Dragana Obradović i ppuk. dr Bojan Jovanović, radiolozi ppuk. dr Siniša Rusović i dr Miodrag Mihajlović, anesteziolozi prim. dr. Krasimirka Grujić i dr Daliborka Jaćimović, kao i anestetičari, medicinski i radiološki tehničari i ostalo medicinsko osoblje.

Imajući u vidu da su pacijenti primljeni u VMA kao hitni slučajevi, a s obzirom da je proteklo više vremena od dozvoljenog za primenu trombolitičke terapije – trombolize, donesena je konzilijarna odluka da se, u skladu sa predviđenim protokolima, izvrši trombektomija, odnosno trombaspiracija. Začepljenom krvnom sudu pristupilo se putem katetera, aspiracijom je izvučen materijal, nakon čega je uspostavljena kolateralna cirkulacija i došlo je do povlačenja simptoma moždanog udara.

Uvođenjem savremenih metoda lečenja moždanog udara u redovnu kliničku praksu znatno se unapređuje lečenje ove vrste oboljenja, kod koje je od presudne važnosti pružanje adekvatne medicinske pomoći u ograničenom vremenskom roku.