Vode Vojvodine: Gomilanje leda 1Foto: Vode Vojvodine

 U daljskoj krivini formiran je koridor kroz ledenu barijeru od oko 70 do 100 metara, a preostali deo toka je pod ledostajem.

Planirano je da mađarski ledolomac tokom dana prođe celu deonicu koridora od Borova Sela do mosta Bogojevo, a potom će raditi na sitnjenju leda širenjem koridora sa nizvodne strane.

Od daljske krivine do Slankamena pokrivenost ledom iznosi od 40 do 70 procenata.

Potiskivač „Sloga“ i dalje je angažovan na održavanju ledohoda na sektoru Grada Novog Sada i u pripravnosti je 24 sata. Par mađarskih ledolomaca koji su u ponedeljak stigli u Novi Sad jutros su krenuli nizvodno prema Beogradu. Ledolomci su stigli do prve barijere i rade kod Surduka.

Na Savi se pokrivenost vodnog ogledala ledom smanjuje, dok je na Tisi i banatskim vodotocima na celoj dužini toka formiran ledostaj, navodi se u saopštenju.

Vanredna odbrana od zagušenja ledom ostaje na snazi na 104,7 kilometara na Dunavu, dok se redovne mere odbrane sprovode na 628,67 kilometara na Dunavu, Savi, Tisi i banatskim vodotocima.