P { text-indent: 2.5cm; margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2; }P.western { font-family: „YHelvetica“; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: „Times New Roman“,serif; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: „Times New Roman“,serif; font-size: 10pt; } – Na Šimunovićevim slikama vrane i gavrani su koloristički predstavljeni kroz ahromatsku igru vizuelnih zapisa u kojima se prepliću odrazi laviranih fleka, senki i poteza u zagrljaju svetlosti. Ti crno-beli zapisi sa geometrizovanim crvenim akcentima sugestivno upućuju na analitička promišljanja prirode i uloge čovekovih zapostavljenih odnosa sa njom. Posebna draž ovih slika je u tome što je njihov autor pokušao da dočara realan svet prirode, kritički ga povezujući sa razlikama apstraktnih prikaza onog što nije u onom što jeste. I sve to na delu vidljivog senzacijskog nebeskog svoda kojim lete vrane i gavrani sa zračenjem fascinantnog metalnog odsjaja sa njihovih krila, zapisao je u katalogu Zoran M. Mandić, književnik i likovni kritičar. Ovu postavku ljubitelji likovne umetnosti moći će da razgledaju do 8. februara.