Kako se navodi u saopštenju, prostorije Mesne zajednice „Ripanj“ su opremljene za potrebe dece i kroz projekat će kraćim predškolskim programima biti obuhvaćen veći broj dece. Tako je u MZ „Ripanj“ i pri OŠ „Branislav Nušić“ za po dve grupe dece organizovan vaspitno obrazovni rad sa vaspitačima u trajanju od 4 sata dnevo, dok će u objektu vrtića „Breze“ mališani jedne grupe pripremu raditi 2 sata dnevno.

Prijavljivanje dece vrši Upisna komisija u PU „Čika Jova Zmaj“, ul. Save Šumanovića 1.

„Prema nekim istraživanjima gotovo polovina dece uzrasta od tri do pet godine ne pohađa predškolsko obrazovanje (ne ide u vrtiće)“, navodi se u saopštenju, a „projekat bi trebalo da ponudi odgovor na to kako da se organizuje ponuda predškolskih ustanova u odnosu na specifične potrebe dece i porodica u urbanim sredinama, sa ciljem unapređenja sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja na lokalnom nivou“.