Ovo je ujedno i prva pravosnažna presuda u Srbiji po osnovu Zakona o zabrani diskriminacije koja se tiče diskriminacije izvršene na radnom mestu zbog drugačije seksualne orijentacije. Pravna služba Gej strejt alijanse, koja je zastupala oštećenog M. A., proces protiv Daria K. vodila je od aprila 2011. godine. Pravosnažnom presudom Apelacionog suda je Dariu K. naloženo da oštećenom isplati 180.000 dinara za pretrpljene duševne bolove zbog povreda prava ličnosti, ugleda i časti, kao i da Pravnoj službi GSA nadoknadi sudske troškove u iznosu od 99.000 dinara.

M. A. se GSA obratio u martu 2011. godine i opisao slučaj u kome ga je njegov kolega u dužem vremenskom periodu vređao i pretio, čak i fizičkim nasiljem. Ovakvo ponašanje Daria K. počelo je nakon što je on od M. A. bez njegovog znanja uzeo mobilni telefon i pročitao privatne poruke, te je tako saznao za istopolnu seksualnu orijentaciju M. A. Nakon toga osuđeni Dario K. je počeo da preti i da vređa M. A. i između ostalog mu govorio: „Fuj, pederčino jedna, gadiš mi se“, „Odvratan si, treba te staviti na kolac“ i „Sve vas treba pobiti“, a zatim mu je pretio da „će mu doći glave samo ako stigne nešto iz suda ili policije“.

Prvostepena presuda Osnovnog suda u Vršcu bila je negativna po M. A., jer je njom odbijena tužba za utvrđenje diskriminatorskog postupanja Daria K. i naknadu nematerijalne štete. Međutim, Pravna služba GSA je uložila žalbu Apelacionom sudu u Novom Sadu, nakon čega je veće sudija novosadskog Apelacionog suda utvrdilo da je ovakva odluka prvostepenog suda doneta pogrešnom primenom materijalnog prava i zatim donelo osuđujuću pravosnažnu presudu na osnovu već izvedenih dokaza. U obrazloženju pravosnažne presude Apelacionog suda između ostalog stoji da je „nesumnjivo da su reči ‘peder’ i ‘pederčina’ izrazi koji u našem jeziku imaju značenje negativnog, omalovažavajućeg, obezvređujućeg i uvredljivog označavanja muške osobe istopolne seksualne orijentacije“ kao i da njihovo upućivanje „predstavlja uznemiravajuće i ponižavajuće postupanje koje predstavlja povredu dostojanstva na osnovu ličnog svojstva – istopolne seksualne orijentacije“.

Oštećeni M. A. je zadovoljan presudom.