Za nove rasadnike i šume 21,5 miliona dinara 1Foto: vojvodina.gov.rs

Devet ugovora namenjeno je za podizanje novih šuma u Vojvodini, dok je 12 uručeno za unapređivanje rasadničke proizvodnje. NJihova ukupna vrednost iznosi oko 21,5 miliona dinara, u čemu je učešće resornog sekretarijata oko 14 miliona dinara.

– Na septembarskom zasedanju Skupštine AP Vojvodine usvojena je izmena godišnjeg programa za šume, u okviru koje smo, usled većeg interesovanja korisnika za unapređivanje rasadničke proizvodnje i pošumljavanje mekim lišćarima, opredelili i nova sredstva za ove namene, podsetio je Radojević. Novi konkurs je raspisan, i kako je resorni sekretar ovom prilikom naveo, očekuje se da će uskoro po ovom novom konkursu biti potpisani i ugovori. On je ukazao na značaj činjenice da se konkursi i godišnji program za šume usklađuju sa potrebama potencijalnih korisnika, što je poslovni pristup u radu Sekretarijata. Radojević je podsetio na realizaciju prethodnih konkursnih aktivnosti u ovoj oblasti, te potpisivanje tri ugovora za izgradnju šumskih puteva, u ukupnoj vrednosti oko 160 miliona dinara, u čemu je učešće Sekretarijata bilo oko 100 miliona dinara, saopštila je Pokrajinska vlada.

Poziv korisnicima na važeći konkurs

Kako je resorni sekretar još ukazao, kada se uzmu u obzir potpisani ugovori iz prvobitnog godišnjeg programa za šume, ukupna vrednost ugovora za ove namene je 182 miliona dinara, pri čemu je Sekretarijat izdvojio sredstva u visini oko 114 miliona dinara. Dr Radojević je poručio da Sekretarijat, u skladu sa merama koje je preduzeo, ima dovoljno sredstava na raspolaganju, i pozvao korisnike da se jave na aktuelan konkurs.[/antrfile