Prava mera napretka u pregovorima nije toliko otvaranje poglavlja, koliko njihovo zatvaranje, ocenila je Nora Hajrinen iz Delagacije EU u Beogradu, na konferenciji „Nezavisnost tužilaštva – evropski standardi i napredak prema Akacionom planu za Poglavlje 23“.

Nora Hajrinen je rekla da civilno društvo i profesionalna udruženja moraju biti uključeni u reforme. Ako nema učešća društva, neće biti ni uspešnih reformi, ni zakona koji se uspešno primenjuju, izjavila je Nora Hajrinen.

Ona je jačanje nezavisnosti pravosuđa okarakterisala kao prioritet. Šef Misije Saveta Evrope u Beogradu Tobijas Flesenkemper sugerisao je da Vlada Srbije evropske standarde i preporuke treba da prevede u lokalni kontekst i da u tom poslu „temeljitost treba da ima prednost u odnosu na brzinu“. Predsednik Udruženja tužilaca Srbije Goran Ilić ukazao je da nezavisnost tužilaštva predstavlja uslov vladavine prava.

Smatra se da tužilaštvo mora da bude nezavisno na istom nivou kao sudovi, izjavio je Ilić. Prema rečima Mauricija Salustra iz Misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Beogradu, nezavisno tužilaštvo je ono koje na isti način istražuje beskućnika i premijera. Ako situacija u Srbiji nije takva, postoji problem, konstantovao je Salustro.

On je ocenio da nezavisno tužilaštvo mora biti efikasno, što traba da važi i za policiju, čiji pripadnici na terenu prikupljaju dokaze. Mada dobija platu od Ministarstva unutrašnjih poslova, policija bi trebalo da odgovara tužilaštvu, izjavio je Salustro.