Yucom i Sandžački odbor pozdravljaju pozitivan iskorak i reakciju tužilaštva u vidu hitnog pokretanja istražnog postupka i apeluju da se istraga sprovede nepristrasno i bez pritisaka, kako na tužilaštvo, tako i na policiju koja će postupati po nalozima tužilaštva.

Podsećamo da je u pitanju veoma osetljiva sredina usled događaja iz devedesetih, kao i velikog broja slučajeva sistemske torture koji do danas nisu dobili epilog, a žrtve nisu obeštećene. Ističemo da je neophodno na sve načine sprečiti izazivanje panike i ugrožavanja bezbednosti građana Tutina, kao i da je neophodno sprečiti politizaciju ovog tragičnog događaja. 

U vezi sa navedenim, a posebno sa osvrtom na učestalost sličnih događaja u prethodnom periodu, izjavu ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića povodom stradanja Fahrudina Skarepa da „policajci ne pucaju „iz hira“, nećemo da dozvolimo da se ljudi plaše kriminalaca“, posebno u ovoj fazi postupka, smatramo krajnje neprimerenom i uticajem, kako na tužilaštvo i policiju, tako i na sud. 

Komitet pravnika za ljudska prava i Sandžački odbor apeluju na sve državne organe, političke stranke, medije i organizacije, kao i širu javnost, da se uzdrže od iznošenja bilo kojih informacija u vezi sa krivičnim postupkom koji je u toku, kao i u vezi sa smrću gospodina Fahrudina Skarepa, a kojima se ne samo krši prezumpcija nevinosti, ugrožavaju prava žrtve, već i koje mogu dovesti do izazivanja opšte panike i ugrožavanja bezbednosti građana Tutina.