Naime, iako je filozofska škola radila u dva navrata – od 1993. do 1999. i od 2006. do 2017. godine – dosad nije bilo zvaničnog dokumenta o osnivanju škole, niti je ona imala osnivačke akte, ugovor i pravilnik o radu.

– Cilj je da se obezbede takvi uslovi da škola ne zavisi od društvenih previranja i želje pojedinaca i da se ova divna ideja realizuje bez obzira na personalna rešenja bilo u filozofskom centru, u ustanovi „Zoran Radmilović“ ili u Gradu Zaječaru, kaže direktor zaječarskog pozorišta Vladimir Đuričić, koji je ugovor o osnivanju potpisao sa direktorom Centra za primenjenu filozofiju i društvena istraživanja u Beogradu i novim direktorom filozofske škole prof. dr Milenkom Bodinom.

Potpisivanju ugovora prisustvovao je i dugogodišnji direktor Filozofske škole Slobodan Divjak, koji je podsetio na obnavljanje rada Filozofske škole 2006. godine, kada je grupa filozofa iz Beograda među kojima je bio i on, ideju o obnavljanju škole iznela tadašnjem i sadašnjem gradonačelniku Bošku Ničiću, koji je svesrdno podržao.

– Škola je jedinstvena jer su njeni polaznici bili studenti iz svih glavnih univerzitetskih centara u Srbiji. Ona je bila najposećenija škola ovog tipa, koju su osim studenata pohađali i profesori filozofije u srednjim školama i organizovali seminare unutar nje. Od predavača kroz ovu školu prošli su gotovo svi naši istaknuti teoretičari, a bilo je i stranih gostiju. Teme nisu bile čisto akademske, teoretske, već su nalazile spoj između teorije i života, kazao je Slobodan Divjak, izražavajući nadu da će škola postati regionalna i da će se u njoj uspostaviti dijalog između naših teoretičara i onih iz inostranstva, jer je samo dijalog sredstvo razvoja filozofske teorije.

Održavanje Međunarodne filozofske škole planirano je krajem avgusta i trajaće tri do pet dana, zavisno od broja učesnika.

Nacionalni značaj

– Ovo je primer kako jedna gradska uprava i njeni predstavnici iz oblasti kulture i vrlo intelektualne sredine kao što je filozofski centar mogu da nađu ne samo zajednički interes već i da prepoznaju nešto što predstavlja nacionalni značaj. Ova škola naime reprezentuje ne samo Zaječar i Timočku Krajinu već i Srbiju, jer je odavno prešla njene granice, rekao je dr Milenko Bodin.

Povezani tekstovi