U okviru projekta preveden je Zakon o upotrebi znakovnog jezika na srpski znakovni jezik. Takođe izrađene su Preporuke za komunikaciju sa gluvim i nagluvim osobama i saradnju sa tumačima za znakovne jezike.

Prevod Zakona je prvi prevod nekog domaćeg pravnog akta na srpski znakovni jezik. Pre toga, Centar za orjentaciju društva i ATSZJ preveli su UN Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom koja je bila jedini akt pristupačan na srpskom znakovnom jeziku. 

Prevod i brošura izrađene su kako bi se članovi zajednice gluvih u Srbiji osnažili za aktivno i pod jednakim uslovima učešće u društvenom i političkom životu, promociji prava i odgovornosti i doprineli razvojnim procesima na lokalnom nivou. Takođe je cilj da se podigne svest šire javnosti kroz upoznavanje sa pravima gluvih osoba koja su garantovana Zakonom o upotrebi znakovnog jezika u Republici Srbiji i načinom njihovog ostvarivanja, sa ciljem njegove pune implementacije, navodi se u saopštenju.