U saopštenju se ističe da su nadležni organi preduzeli niz mera i aktivnosti u prethodnoj deceniji, među kojima su najvažnije u oblasti obrazovanja, zdravstva i ličnih dokumenata, što je doprinelo značajnom unapređenju položaja pripadnika romske zajednice, izjavio je zamenik zaštitnika građana za prava nacionalnih manjina Robert Sepi.

Uprkos tome, etnička distanca prema Romima se ne smanjuje i oni su kao najranjivija nacionalna zajednica u najvećoj meri izloženi diskriminaciji, naglašava Sepi.

Upravo iz tih razloga, Zaštitnik građana smatra da se nijedan rasistički grafit ne sme posmatrati kao izolovan incident, već da predstavlja čin nasilja nad našim građanima. Zaštitnik građana očekuje od nadležnih državnih organa da ovakav čin ne samo osude, već i da u što kraćem roku utvrde sve činjenice i kazne one koji iz njega stoje.