Zoran Pašalić Foto: Medija centar

Zaštitnik građana naveo je da je neophodno da se obezbedi kompletna i adekvatna edukovanost zdravstvenih radnika, kao i da je od izuzetnog značaja poštovanje i promocija ljudskih prava osoba koje žive s HIV-om, ključnih populacija u riziku od HIV-a, kao i drugih osetljivih grupacija stanovništva.

„Javno-zdravstvene mere u pogledu zdravstvene zaštite moraju se temeljiti na naučnim saznanjima o prenošenju HIV-a, a ne na pretpostavkama, spekulacijama i strahu“, rekao je Pašalić.

On je dodao da svi zaposlenih u javnim službama, a posebno u zdravstvenim ustanovama imaju odgovornost da uklanjaju predrasude i suzbijaju strah prema osobama koji žive sa HIV-om.

Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV/AIDS-om (USOP) saopštila je ranije da je na temperaturno-terapijskoj listi jednog pacijenta na Endokrinologiji KCV u Novom Sadu napisano velikim crvenim slovima HIV na očigled svih drugih koji se nalaze u toj bolničkoj sobi ili u nju ulaze.

Direktorka КCV, posle sprovedene vanredne unutrašnje kontrole, pokrenula je disciplinski postupak protiv osoba odgovornih za propust u zaštiti poverljivih podataka o ličnosti.

Povezani tekstovi