Zrenjanin dao saglasnost studiji o uticajaju kompanije Linglong na životnu sredinu 1arhiva Foto: FoNet/ Kabinet predsednika

Odsek za zaštitu i unapređivanje životne sredine u Gradskoj upravi Zrenjanin doneo je rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja fabrike guma Linglong na životnu sredinu.

U obrazloženju rešenja navodi se da je javna prezentacija i rasprava o studiji održana 4. septembra, a da je tog dana pristiglo 57 „podnesaka podnosioca“ u vezi sa primedbama o protokolu javne rasprave, kao i 40 mišljenja zainteresovanih organa, organizacija i javnosti, na koja su zatim poslati odgovori.

Tehnička komisija za ocenu studije je donela odluku da Odsek za zaštitu životne sredine od Linglonga zatraži da u roku od deset dana dostavi izmenjenu i dopunjenu studiju, što je zastupnik – beogradski Mašinoprojekt Kopringi i učinio.

Tehnička komisija, navodi se u obrazloženju rešenja, ocenila je podobnost predviđenih mera za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja projekta na stanje životne sredine u toku izvođenja projekta, rada i u slučaju udesa i po prestanku projekta.

Odsek za zaštitu životne sredine je zatim uvidom u kompletnu dokumentaciju i na osnovu izveštaja tehničke komisije konstatovao da je dopunjena studija urađena u skladu sa zakonom i doneto je rešenje.

Linglong planira da u radnoj zoni Jugoistok II-A u Zrenjaninu izgradi kompleks za proizvodnju pneumatika na oko 97 hektara, a studiju „Kompleks objekata proizvodnih pogona za proizvodnju pneumatika sa pratećom infrastrukturom“, radila je kompanija Enecta iz Beograda.

U studiji piše i da će se u okviru kompleksa proizvoditi gume za puputnička, komercijalna vozila, kamione i autobuse, industrijska vozila, poljoprivredna vozila i mašine, ukupan proizvodni kapacitet svih pogona na lokaciji je projektovan na 13,62 miliona pneumatika godišnje, a pogoni će raditi 340 dana godišnje.

Studijom su definisani svi potencijalni uticaji na životnu sredinu koji se mogu javiti u toku izgradnje i rada, ali i potrebne mere zaštite životne sredine koje se moraju preduzeti kako bi se sprečile negativne posledice na životnu sredinu.

Autori studije su ocenili da je predviđena gradnja i rad kompleksa objekata proizvodnih pogona za proizvodnju pneumatika sa pratećom infrastrukturom sa stanovišta zaštite životne sredine, prihvatljiva.

S druge strane, deo javnosti sumnja u te navode i mogu se čuti mišljenja da će proizvodnja guma, nepovoljno uticati, pre svega, na kvalitet vazduha u gradu.

Komentari

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.