Opštinski budžeti su kumulativno smanjeni u proseku 2,65 odsto, budžeti gradova 1,68, a budžet Beograda 2,32 odsto, rekla je Brnabić obrazlažući Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave u Skupštini Srbije, koji je podnela Vlada.

Predlažemo da umesto dosadašnjih 80, opštinama pripadne 74, a gradovima 77 odsto poreza na zarade, a Beogradu bi umesto 70 ostalo 66 odsto, čime glavni grad snosi 40 odsto ukupnog
tereta, odnosno obezbeđuje dve od ukupno 4,8 milijardi dinara, precizirala je Brnabić.

Ona je navela da je namera da se pokuša da se promene negativni efekti, s obzirom da je 2011. godine drastično povećan prihod lokalnih samouprava sa 40 na 80 odsto.

Ona je predočila da je Međunarodni monetarni fond (MMF) tražio od Srbije da u fiskalnoj konsolidaciji uštede podeli sa lokalom i da država tako prihoduje osam milijardi dinara.

Brnabić je napomenula da je Vlada Srbije u tehničkom mandatu tražila da se takav nacrt zakona povuče zbog kritika lokalnih samouprava koje su se plašile da bi to za njih bilo neodrživo.

Potom je odobreno da se umesto osam, sa lokala preraspodeli 4,8 milijardi dinara, a da preostale 3,2 milijarde idu na teret republičkog budžeta, rekla je Brnabić.

Želeli smo, dodala je, da porez na zarade i dalje ostane većinski prihod lokalnih samouprava kako bi one pomogle državi u privlačenju investitora, jer što više zaposlenih i novih kompanija i budžeti će biti veći.

Prema njenim rečima, Zakon će ispraviti vertikalnu fiskalnu neravnotežu i doprineti fiskalnoj konsolidaciji za makroekokonomsku stabilnost.

Brnabić je upozorila da ovo neće biti kraj reforme finansiranja lokalne sampouprave, jer smo od 2006. imali prilično neracionalne pristupe finansiranju lokala.

Ministarstvo finansija sada radi na zakonu o taksama i zakonu o naknadama, koji bi trebalo da reše pitanje parafiskalnih nameta i donesu red, dok Ministarstvo državne uprave radi na izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi, čiji je cilj obezbeđenje veće efikasosti lokalnih samouprava.