Centar Narodne banke Srbije za zaštitu korisnika finansijskih usluga i kontrolu tržišta nad obavljanjem tih usluga počeo je juče da radi. Kako se navodi u saopštenju NBS, taj centar sa sedištem u Užicu formiran je da bi se zaštitila prava korisnika usluga banaka, lizing kompanija, menjačnica, osiguravajućih društava ili dobrovoljnih penzijskih fondova. Centar bi, precizira se, trebalo i da građanima pruži još aktivniju pomoć u ostvarivanju prava i u razumevanju i korišćenju tih usluga. Uslov za obraćanje NBS je da klijent najpre pokuša da u direktnom kontaktu sa finansijskom institucijom reši nastali problem, te da nije zadovoljan njenim odgovorom, odnosno predloženim rešenjem, ili da je taj odgovor izostao. Prigovor NBS podnosi se pisanim putem na adresu Narodna banka Srbije, Filijala Užice, Trg partizana 8 ili na elektronsku adresu – zaštita.KORISNIKAŽNBS.yu. Sve dodatne informacije građani mogu dobiti i dalje besplatnim telefonskim pozivom Informativnog centra NBS na broj 0800 111 110, a mogu ih naći i na sajtu NBS.