Foto: MSP Srbije

Na sastanku je razgovarano o projektima Svetske banke u Srbije, sa akcentom na projekat koji se zasniva na implementaciji prioriteta Vlade Srbije.

Posebna pažnja posvećena je aktivnostima u okviru prve ministarske grupe u okviru projekta – povezivanje Srbije sa Evropom i svetom, čiji je član ministar Dačić.

Uz to, razmotrena su pitanja reforme javnog sektora, regionalnih integracija i procesa pristupanja EU i modaliteta saradnje koje u tim sferama može da ponudi Svetska banka, navodi se u saopštenju.