Foto: Fonet

„Deficit od 0,6 odsto na nivou republičkog budžeta i 0,7 odsto na nivou opšte države je rekordno nizak“, ocenio je Vujović na sednici Odbora za finansije Skupštine Srbije na kojoj je razmatran predloženi budžet za 2018. godinu.

Vujović je rekao da je budžet planiran na osnovu projekcije da će realna stopa rasta u 2018. godini biti 3,5 odsto.

On je rekao da će kretanje javne potrošnje pratiti dinamiku BDP i ukupni rashodi republičkog budžeta u 2018. godini planirani su na nivou 25,4 odsto BDP.

Vujović je dodao da će učešće zarada u budžetu u 2018. godini ostati na nivou ove godine, i biće 8,3 odsto BDP i pored planiranog povećanja plata.

Prema njegovim rečima u budžetu za 2018. godini biće obezbeđeno više novca za investicije, odnosno 128,3 milijarde dinara, što je oko 2,7 odsto BDP.

Na primer, kako je naveo, 54 milijardi biti izdvojeno za infrastrukturu, 14,7 milijardi za Ministarstvo odbrane, za Ministarstvo unutrašnjih poslova šest, Ministarstvo poljoprivrede pet, a za Vladu Srbije, za sve objekte javne namene, 4,2 milijarde dinara.

Vujović je rekao da će subvencije iz budžeta u 2018. godini imati razvojni karakter, i kao primer naveo subvencije za Železnicu, Puteve Srbije.

„Efekti naše fiskalne politike u protekle dve godine najbolje se vide na smanjenju kamata“, rekao je Vujović i dodao da će svako novo zaduživanje države biti pod mnogo povoljnijim uslovima.

Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović rekao je da je u budžetu za 2018. godinu dobro to što se predviđa nizak i održiv deficit, koji će sledeće i narednih godina omogućiti brže opadanje javnog duga, što vodi povećanju privrednog rasta.

On je ocenio da su prihodi i rashodi realno planirani, kao i da dolazi do pozitivne promene u strukturi rashoda u korist javnih investicija.

Petrović je rekao da nije opravdano da privremene mere, koje su donete početkom 2015. godine, i dalje ostanu na snazi zato što je nizak deficit i otvara se prostor za povećanje rashoda.

On je rekao da je umanjenje iznadprosečnih penzija bilo opravdano, ali da nema osnova da se zadrži ta privremena mera.

Nije opravdano ni da se i u 2018. godini zadrži mera zabrane zapošljavanja, ocenio je Petrović i istakao da je planirani porast zarada u javnom sektoru iznad ekonomske snage zemlje.

Petrović je rekao da budžetom za 2018. godinu nije predviđeno dovoljno investicija za zdravstvo, školstvo i zaštitu životne sredine, dok je, sa druge strane, predviđeno „ogromno povećanje“ za Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali se ne vidi za šta će ta sredstva biti upotrebljena.

Poslanik Srpske napredne stranke Veroljub Arsić rekao je da ga iznenađuje stav Fiskalnog saveta koji je 2014. godine predlagao drastičnije smanjenje plata i penzija, otpuštanje nekoliko desetina hiljada ljudi, a sada traži da se penzije vrate na nivo iz 2014. godine.

„Neko ko je pre dve godine tražio da se penzije smanje za 50 odsto, sada traži da se vrate na nivo iz 2014. godine i tvrdi da za ovim predloženim merama nema potrebe“, rekao je Arsić.

Arsić je rekao i da izveštaj, koji je Fiskalni savet poslao u Skupštinu Srbije, predstavlja nepoštovanje parlamenta.

„Ne može Fiskalni savet na ovaj način da komunicira sa Vladom, to možemo mi, mi smo za to dobili mandate, ne vi. Ako hoćete da se bavite politikom nemam ništa protiv, izađite na izbore pobedite i bavite se politikom“, rekao je Arsić.

Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Goran Ćirić istakao je da bi trebalo da se smanji javni dug, kao i da se ukinu zakoni koji predviđaju privremene mere, odnosno smanjenje plata i penzija, a ne da se one selektivno povećavaju za pet ili deset odsto.

Šef poslaničke grupe Dosta je bilo Saša Radulović rekao je da je cilj da se smanji deficit, ali se postavlja pitanje kako, jer je pored smanjenja deficita bitno da se što bolje i više podrži privredni rast.

On je rekao da bi deficit trebalo da se smanji tako što bi se smanjila potrošnja države i sprečilo razbacivanje novca.

Radulović je rekao da je u budžetu za 2018. godinu za aktiviranje garancija za kredite za koje je garantovala država previđeno oko 30 milijardi dinara.

„Po nama ta cifra govori da se slabo uvodio red u državnoj upravi, a posebno u javnim preduzećima koja su trebala da vode računa o servisiranju kredita“, rekao je on.

On je rekao da bi, umesto povećanja plata i penzija, trebalo ukinuti zakone o njihovom privremenom smanjenju, kao i da bi trebalo da se vrati ono što je uzeto penzionerima, lekarima, a ne da „friziramo stvari i zovemo ih povećanjem kada ga nema“, imajući u vidu inflaciju.

Poslanik Srpske radikalne stranke Zoran Krasić rekao je da je pre razmatranja budžeta za 2018. godinu trebalo da se razmatra završni račun za 2016. godinu.