Foto: Pixabay/ Ahmad Ardity

Prema njihovom izveštaju, dobitak u ukupnom iznosu od 36,1 milijardu dinara ostvarile su 24 banke, dok četiri banke imaju negativan finansijski rezultat. Tržišno učešće te četiri banke zajedno ne prelazi 1 procenat, i njihov gubitak je 0,8 milijardi dinara, prenosi portal Kamatica.

Kako Kamatica saznaje dobitak po osnovu kamata, na kraju drugog tromesečja 2018. godine, iznosi 62,3 milijarde dinara, što je za 2,1 procenat više u odnosu na prošlu godinu. Prihodi od naknada i provizija, u istom tromesečju, porasli su za 4,2 odsto, odnosno 0,8 milijardi dinara, u odnosu na isti period prethodne godine. Najviše novca od naknada i provizija banke su zaradile na poslovima platnog prometa, platnih kartica i depozita. Na strani rashoda preovlađuju, sa 48,9 odsto od ukupnih rashoda, oni po osnovu platnih kartica, i sa 12,5 procenata rashodi po osnovu obavljanja platnog prometa, pokazuje istraživanje NBS.

U drugom tromesečju ove godine povećani su i iznosi kredita. U nominalnom iznosu veći su za 63,9 milijardi dinara, što je tromesečni rast od 3,1 procenat. Ako se posmatra realni rast, ovi krediti su u drugom tromesečju, bez efekta promene deviznog kursa, veći za 2,6 odsto, i to pre svega zbog rasta kredita stanovništvu.

Građani su najviše uzimali dinarske gotovinske kredite, kao i stambene kredite najčešće indeksirane u evrima. Sa druge strane, privrednici su uzimali najviše kredita za likvidnost, kao i kredite za obrtna sredstva.

„Praćenje nivoa i trenda problematičnih kredita od velike je važnosti za identifikovanje mogućih problema u naplati potraživanja i praćenje kreditnog rizika, budući da ovi krediti i sa njima povezani indikatori predstavljaju pokazatelje pogoršanja kvaliteta kreditnog portfolija bankarskog sektora.“, objašnjavaju u Narodnoj banci Srbije.

Ukupni udeo problematičnih kredita u bankarskom sektoru, tokom drugog tromesečja 2018. godine smanjen je za 24,9 milijardi dinara i na kraju juna iznosi 168 milijardi dinara. Smanjenje loših kredita zbog naplate iznosi 15,6, po osnovu otpisa duga 14,5 milijardi i po osnovu ustpanja 3,4 milijarde dinara. Najviše problematičnih kredita kod građana ima kod korišćenja minusa na tekućim računima, zatim stambeni krediti kao i kreditne kartice.

U drugom tromesečju 2018. godine porastao je i broj zaposlenih u bankarskom sektoru. U odnosu na kraj marta 2018.godine, tri meseca kasnije u bankama je bilo 43 zaposlenih više. U 13 banaka posao je dobilo ukupno 177 ljudi, dok je 11 banka otpustilo 134 zaposlena.

Rang lista pet najvećih banaka prema kriterijumu bilansne aktive:

  • Banka Intesa 
  • Uni Kredit banka 
  • Komercijalna banka
  • Sosiete Ženeral banka
  • Rajfajzen banka 

 *izvor NBS