Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić izjavio je juče da će sve nadležne finansijske institucije izvršiti proveru tvrdnje američkog Stejt dipartmenta o pranju novca iz Srbije na Kipru. U godišnjem izveštaju Stejt dipartmenta se navodi da je u 2005. godini iz Srbije na Kipar prebačeno više od milijardu dolara. Jelašić je u Leskovcu rekao da je siguran da će, na osnovu onoga što piše u tom izveštaju, Uprava za pranje novca, Devizni inspektorat i Poreska uprava proveriti navode Stejt dipartmenta. On je dodao da ni jedan evro, ni dolar, od 12 do 13 milijardi iz devizne rezerve, NBS ne drži na Kipru. NBS je danas i zvanično negirala da na Kipru ima devizne i tekuće račune ili depozite, što znači, kako se ukazuje, da devizne rezerve zemlje nisu ni mogle biti plasirane kod banaka u toj zemlji. Iz NBS saopštavaju i to da ni kod jedne finansijske transakcije koje centralna banka obavlja u ime i za račun države i njenih organa, nije bilo plaćanja preko Kipra. Takođe se ističe da centralna banka nije nadležna za rešavanje problema vezanih za pranje novca, već je to nadležnost Uprave za sprečavanje pranja novca i shodno tome su i sve banke obavezne da sve devizne transakcije prijavljuju toj upravi.