Potpredsednik EBRD Alan Pilou rekao je da Srbija ostavlja utisak stabilne i sigurne zemlje na Balkanu, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija sa sastanka koji je održan na marginama prolećnog zasedanja Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke.

On je dodao da se, u „političkom šumu“ koji postoji među nekim zemljama Zapadnog Balkana, Srbija vidno izdvojila kao ostrvo stabilnosti i dobrog oslonca za ceo region.

Pilou je rekao da je EBRD pozitivno ocenila stabilan rast i posvećenost reformama u Srbiji, ističući spremnost da povećaulaganja u Srbiju, kroz savetodavnu i finansijsku podršku, ali i aktivnim uključivanjem u rešavanje pitanja problematičnih kredita.

Regionalna direktorka Svetske banke za Jugoistočnu Evropu Elen Goldstin ocenila je da Srbija ostvaruje posebno dobre rezultate u domenu makro monetarne stabilizacije i fiskalne konsolidacije, ali i da preokret trenda rasta bruto društvenog proizvoda, sa negativnog na pozitivan, neosporno
ukazuje na uspeh u sprovođenju programa.

Potpredsednik Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju Siril Miler istakao je da Srbija šalje pozitivnu poruku svetu i naglasio da je optimista u odnosu na pravac kojim se ide.

On je dodao da Srbija sada ima uvid u realne mogućnosti razvoja, te da joj to pomaže da precizno definiše prioritete u nastavku fiskalnog prilagođavanja, jačanju kapaciteta i efikasnosti.

Vujović je, govoreći o narednim koracima u poslednjoj godini programa, rekao da je Srbija fokusirana na primenu reformi i da je stabilna situacija u finansijama baza da kreativno odgovori mogućim izazovima do i posle formiranja nove Vlade Srbije.

On je dodao da će Srbija nastaviti putem dinamičnog privrednog rasta i stabilne makroekonomske situacije, naglašavajući značaj podrške koju u ovom domenu, kroz strukturne i druge zajmove, pružaju EBRD i Svetska banka, navodi se u saopštenju.